Menu
Chương Trình Đạo Tạo Sản Phẩm Mini Bus Hyundai Solati
03/04/2017 2:07:28 CH

     Từ ngày 18 đến 30/3/2017, VPĐH KD - Công ty CV phối hợp với CV các Miền tổ chức chương trình đào tạo sản phẩm Hyundai Solati cho hơn 110 học viên là GĐ/PGĐ, TP/PP của hệ thống SR/ĐL và CV Miền trên toàn hệ thống. Chương trình nhằm trang bị kiến thức kỹ thuật sản phẩm, kỹ năng tư vấn, định hướng kinh doanh của sản phẩm mini bus Hyundai Solati lần đầu tiên được ra mắt tại thị trường Việt Nam cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý SR/ĐL, để triển khai chương trình đào tạo lại cho các TVBH, qua đó nâng cao kỹ năng tư vấn bán hàng, giúp khách hàng nắm bắt được các thông tin về sản phẩm và có được sự lựa chọn tốt nhất.

Hình ảnh đào tạo sản phẩm Hyundai Solati tại Đà Nẵng

Hình ảnh đào tạo sản phẩm Hyundai Solati tại Hồ Chí Minh

Hình ảnh đào tạo sản phẩm Hyundai Solati tại Hà Nội