Menu
CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH BẢO DƯỠNG CHUNG CÁC DÒNG SẢN PHẨM THACO BUS
20/03/2014 10:37:22 SA

STT

Hạng mục

Mini Bus

Bus Fuso

Bus ghế ngồi

Bus giường nằm

City Bus

1

Thời hạn bảo hành chung

36 tháng hoặc 120.000 km

36 tháng hoặc 100.000 km

24 tháng hoặc 150.000 km

24 tháng hoặc 200.000 km

24 tháng hoặc 120.000 km

2

Ắc quy (bình điện)

12 tháng hoặc 50.000 km

12 tháng hoặc 50.000 km

12 tháng hoặc 50.000 km

12 tháng hoặc 50.000 km

12 tháng hoặc 50.000 km

3

Thiết bị âm thanh.

12 tháng

12 tháng

12 tháng

12 tháng

12 tháng

4

Bảo hành phụ tùng

6 tháng hoặc
30.000 km

6 tháng hoặc
30.000 km

6 tháng hoặc
30.000 km

6 tháng hoặc
30.000 km

6 tháng hoặc
30.000 km

5

Số lần bảo dưỡng định kỳ miễn phí:

3 lần:
5.000 km
15.000 km
25.000 km

3 lần:
5.000 km
15.000 km
25.000 km

3 lần:
5.000 km
15.000 km
25.000 km

3 lần:
5.000 km
20.000 km
35.000 km

3 lần:
5.000 km
20.000 km
35.000 km