Menu
Chính sách bảo hành, bảo dưỡng định kỳ của các dòng sản phẩm Thaco Bus
20/03/2014 10:37:22 SA

DÒNG XE

Thời hạn bảo hành chung

Số lần bảo dưỡng định kỳ miễn phí

Thay nhớt miễn phí

Thay lọc nhớt miễn phí

THACO BUS
TB75S, TB82S, TB94CT, TB95S,TB115CT
(Khung gầm Thaco)

18 tháng hoặc 150.000 km
(Tùy theo điều kiện nào đến trước)

(10 lần) 
Lần 1:2.000
Lần 2: 10.000
Lần 3: 20.000
Lần 4: 30.000
Lần 5: 40.000
Lần 6: 60.000
Lần 7: 80.000
Lần 8: 100.000
Lần 9: 120.000
Lần 10: 150.000

Tại 2.000 km đầu tiên

Tại 2.000 km đầu tiên


THACO BUS
TB120
(Khung gầm Thaco)

18 tháng hoặc 200.000 km
(Tùy theo điều kiện nào đến trước)

(12 lần) 
Lần 1: 2.000
Lần 2: 10.000
Lần 3: 20.000
Lần 4: 40.000
Lần 5: 60.000
Lần 6: 80.000
Lần 7: 100.000
Lần 8: 120.000
Lần 9: 140.000
Lần 10: 160.000
Lần 11: 180.000
Lần 12: 200.000

Tại 2.000 km đầu tiên

Tại 2.000 km đầu tiên


THACO BUS
HB70, HB73, HB120
(Khung gầm Hyundai)

12 tháng hoặc 100.000 km
(Tùy theo điều kiện nào đến trước)

(10 lần) 
Lần 1: 1.000
Lần 2: 5.000
Lần 3: 10.000
Lần 4: 15.000
Lần 5: 20.000
Lần 6: 30.000
Lần 7: 40.000
Lần 8: 60.000
Lần 9: 80.000
Lần 10: 100.000

Tại 5.000 km đầu tiên

Không