Thaco Bluesky
Xe ghế ngồi, ghế nằm cao cấp (30 - 47 chổ)

Thaco Bluesky là sản phẩm bus cao cấp từ 30 - 47 ghế, chiều dài 12m.