City bus
Xe ghế ngồi, ghế nằm cao cấp (30 - 47 chổ)